Pages

Monday, 12 December 2011

Kata Hubung

  • Kata hubung digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata, fasa, atau ayat supaya menjadi ayat yang bermakna. 
     Contoh dan penggunaannya: 

    * Dan - untuk menghubungkan subjek atau predikat 
    * Atau - untuk menunjukkan sesuatu pilihan 
    * Tetapi - untuk menunjukkan makna yang berlainan 
    * Lalu - untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut 
    * Sambil - untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada
    * Kerana - untuk menjelaskan sesuatu sebab
    * Walaupun - untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ketara 
    * Apabila - untuk menunjukkan masa 
    * Agar/Supaya - untuk menyatakan maksud atau tujuan 
    * Manakala - untuk menunjukkan perkara yang berlawanan 
    * Padahal - untuk menyatakan keadaan yang sebenar 
    * Jika/Kalau - untuk menyatakan syarat

    Ayat contoh:


    a) Zamzuri rajin tetapi nakal.

   b) Suzy dan Salmi adik-beradik.

   c) Mariam mandi sambil menyanyi. 

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2010 KSSR Bahasa Malaysia Tahun 1. Powered by Blogger
Blogger Templates created by DeluxeTemplates.net
Wordpress by Wpthemescreator
Blogger Showcase